Hoppa till innehåll
Min Sida

Inteckning

Inskrivning om att en fastighet svarar för ett visst belopp.

Inteckningshandlingar följer med fastigheterna och medför därmed inget personligt betalningsåtagande. En inskrivningshandling kallas pantbrev och uppstår genom inskrivning i fastigheten av ett visst penningbelopp. Detta sker genom beslut av inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet, efter ansökan av fastighetsägaren. Panträtt uppkommer först när fastighetsägaren överlämnar pantbrevet som pant för sin skuld.

En inteckning kan upphöra om fastighetsägaren begär det. Innehavaren av pantbrevet lämnar sitt medgivande genom ett särskilt beslut av inskrivningsmyndigheten (dödning). 

När man köper en fastighet är det alltså viktigt att komma ihåg att inteckningen står kvar i fastigheten, även när fastigheten byter ägare.