Juristexamen

Tidigare Jur. kand. (Juris kandidat). Juristexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Examen är behörighetskrav för att bli domare, åklagare, kronofogde och advokat. För att säkerställa att utbildningen håller tillräckligt hög nivå kvalitetssäkras den av Universitetskanslersämbetet.

I Sverige kan man ta en juristexamen vid universiteten i GöteborgLundStockholmUmeåUppsala och Örebro.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se