Hoppa till innehåll
Min Sida

Lag

Den gällande och nedtecknade rätt som finns i varje samhälle. En författning som är beslutad av riksdagen.

Lagar offentliggörs i löpande tidsföljd i den officiella publikationen Svensk Författningssamling (SFS). Varje lag har sitt nummer och kan identifieras genom årtal och nummer (tex 1991:485) På www.lagen.nu finns alla de lagar som gäller idag.