Hoppa till innehåll
Min Sida

Laga kraft

Dom eller beslut som inte längre kan överklagas.

I domen anges inom vilken tid en dom kan överklagas, till exempel tre veckor. Efter denna tid står domen fast och kan inte överklagas. Avgöranden som inte kan överklagas vinner laga kraft omedelbart.