Hoppa till innehåll
Min Sida

Lagfart

Inskrivning av fastighetsförvärv. Ansökan om lagfart görs vid en inskrivningsmyndighet och inskrivningen görs i ett inskrivningsregister.

Den som har förvärvat en fastighet genom köp, gåva, arv, testamente eller på annat sätt, är skyldig att söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten inom tre månader från förvärvet. För att få lagfart ska sökanden lämna in sin fångeshandling (det vill säga exempelvis köpeavtal, köpebrev, bytesavtal, köpebrev, gåvobrev, arvskifte, bodelningsavtal eller testamente) och andra handlingar som krävs för att styrka förvärvet.

Lagfarten är viktig för att visa att man verkligen är rätt ägare till en fastighet. Utan lagfart kan man inte heller göra inteckningar i fastigheten (för att få pantbrev vid belåning). Mer information om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida.