Hoppa till innehåll
Min Sida

Laglott

Hälften av den arvslott som en bröstarvinge får enligt arvsordningen.

Enligt svensk lag har bröstarvingar en lagstadgad rätt till laglott. En förälder har således inte rätt att göra sin bröstarvinge arvslös. Laglotten utgör hälften av det arv som bröstarvingen har rätt till enligt den legala arvsordningen.

Exempel

Britta har två barn, Anders och Cecilia. Britta har tillgångar som är värda 1 000 000 kr. Hälften av tillgångarna, 500 000 kr, utgör barnens laglott och den kan Britta inte testamentera bort. Resterande 500 000 kr är den disponibla kvoten och den kan Britta bestämma över och testamentera till den hon önskar.

Om Britta inte skriver ett testamente tillfaller alla tillgångar Anders och Cecilia med hälften var.