Målsägande

Den som har varit utsatt för ett brott, blivit förnärmad eller lidit skada av brottet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se