Hoppa till innehåll
Min Sida

Mened

Att under ed lämna osanna uppgifter eller förtiga sanningen.

Brottet stadgas i Brottsbalken 15:1. Den som döms för mened riskerar fängelse i högst fyra år.