Hoppa till innehåll
Min Sida

Migrationsdomstolar

Den som får avslag av Migrationsverket kan överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Det är Migrationsverket som beslutar i ärenden om uppehållstillstånd och andra liknande frågor. Vissa förvaltningsrätter är även migrationsdomstolar. Sista instans för dessa mål är Migrationsöverdomstolen som finns vid Kammarrätten i Stockholm.