Överförmyndare

En förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter.

Alla kommuner ska ha en överförmyndare, som väljs av kommunfullmäktige. Kommunerna kan bestämma att det istället för överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämndNämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mänsEn god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap. Läs mer och förvaltares uppgifter. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se