Överförmyndarnämnd

Nämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mänsEn god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap. Läs mer och förvaltares uppgifter.

Överförmyndarnämnden har samma uppgifter som en överförmyndareEn förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter. Läs mer. Nämnden utses av kommunfullmäktige och ska bestå av minst tre ledamöter.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se