Hoppa till innehåll
Min Sida

Ogillande-talan

Rätten avgör en sak till kärandens nackdel.

Den som anser sig ha rätt till en prestation kan få detta prövat i domstol. Om domstolen prövar detta och konstaterar att han eller hon inte har rätt till den aktuella prestationen, ska talan ogillas.