Hoppa till innehåll
Min Sida

Oren accept

Accept som kommer för sent eller har ändringar eller tillägg.

För att ett avtal ska ha uppkommit mellan två parter ska parterna ha utbytt offert och accept. En accept innebär alltså en parts godkännande av en annan parts anbud.

Om en part som har fått ett anbud i sin accept ställer villkor som avviker från vad som framgår av anbudet och på så sätt ändrar innehållet i anbudet, är det en oren accept. En oren accept leder till att ett avtal inte anses slutet, men framförs ofta som en del i en avtalsförhandling, varpå den orena accepten anses som ett nytt anbud.