Oren accept

Accept som kommer för sent eller har ändringar eller tillägg.

För att ett avtalRättshandling genom vilken rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter. Läs mer ska ha uppkommit mellan två parter ska parterna ha utbytt offert och acceptGodkännande av ett anbud. Läs mer. En accept innebär alltså en parts godkännande av en annan parts anbudErbjudande om att under vissa förutsättningar ingå ett avtal. För att ett avtal ska gälla krävs accept. Läs mer.

Om en part som har fått ett anbud i sin accept ställer villkor som avviker från vad som framgår av anbudet och på så sätt ändrar innehållet i anbudet, är det en oren accept. En oren accept leder till att ett avtal inte anses slutet, men framförs ofta som en del i en avtalsförhandling, varpå den orena accepten anses som ett nytt anbud.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se