Hoppa till innehåll
Min Sida

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har samma uppgifter som en överförmyndare. Nämnden utses av kommunfullmäktige och ska bestå av minst tre ledamöter.