Hoppa till innehåll
Min Sida

Ratificera

Bekräfta, godkänna, stadfästa eller skriva under.

Termen används främst när ett internationellt avtal eller fördrag godkänns av ett avtalsslutande land. Med andra ord blir det internationella avtalet eller fördraget bindande efter parternas ratifikation.

I vissa länder, såsom USA, krävs den lagstiftande församlingens godkännande medan det i andra länder räcker med ett regeringsbeslut. I EU krävs sedan 2009 att Europaparlamentet godkänner avtalet.