Hoppa till innehåll
Min Sida

Reklamation

Den som vill reklamera en vara eller tjänst meddelar säljaren att varan är felaktig. Meddelandet kan vara muntligt eller skriftligt.

Felet kan vara dröjsmål, fel eller annan brist i varan och reklameras enligt konsumentköplagen, köplagen eller konsumenttjänstlagen.

Köp i butik

Vid köp i butik gäller konsumentköplagen och varan kan reklameras inom tre år från inköpet, om inte garanti lämnats som säger annat.

Får kunden rätt ska säljaren laga varan, ge kunden en ny vara eller ge pengarna tillbaka. Visar sig felet inom sex månader från det att varan köptes anses felet vara ursprungligt, det vill säga att det fanns redan vid köpet, om inte säljaren kan bevisa något annat. Visar sig felet först efter sex månader är det kundens sak att bevisa att felet fanns där vid köpet.

Köp genom privatperson

Vid köp från privatperson, till exempel en begagnad bil, gäller köplagen. Köparen har då två år på sig att meddela säljaren om reklamationen. Efter två år kan köparen nå framgång med en reklamation om garanti lämnades vid köpet. Det är upp till köparen att bevisa att felet fanns vid tillfället för köpet och att säljaren visste om detta.

Köp av tjänst

Vid köp av tjänster gäller konsumenttjänstlagen. Köparen reklamerar tjänsten precis som vid köp av varor. Tidsfristen kan vara tre eller tio år beroende på typ av tjänst och på omständigheterna.