Hoppa till innehåll
Min sida

Samarbetssamtal

Frivilliga samtal som hålls av socialtjänsten i en kommun för föräldrar som inte kan enas om barnets vårdnad, boende och umgänge. Målet för samtalen att föräldrarna ska komma överens och undvika en process i domstol. Även en domstol kan besluta att föräldrarna ska ha samarbetssamtal om det finns förutsättningar för dem att lösa tvisten.

Här kan du läsa vad HELP-juristen skriver om samarbetssamtal:

Ett samarbetssamtal kan hjälpa om ni har svårt att enas om barnen

När föräldrar separerar vill de att barnen ska få det så bra som möjligt. Även om de bägge vill barnens bästa kan åsikterna gå isär om vilken lösning som faktiskt är bäst. Det man som föräldrar kan behöva ta ställning till är exempelvis hur barnen ska bo efter separationen. Det här kan vara jobbiga frågor att diskutera under en separation som givetvis kan vara mycket uppslitande i övrigt.