Hoppa till innehåll
Min sida

Sambo

Person som lever tillsammans med en annan person, av samma eller annat kön, under äktenskapsliknande förhållanden.

Sambor är två personer som bor tillsammans längre än bara tillfälligt. De ska ha ett gemensamt hushåll, vilket innebär att sysslor i hemmet och utgifter delas. Två syskon som bor tillsammans, eller förhållanden där ena parten är gift med någon annan, är exempel på förhållanden som inte räknas samboförhållanden. De faller därför inte under sambolagen.

Under samboförhållandet är huvudregeln att samborna sköter sin egen ekonomi och svarar för sina egna skulder. Däremot finns vissa inskränkningar som liknar vad som gäller för äktenskap. En sambo får inte ge bort, sälja, hyra ut eller inteckna den gemensamma bostaden, om den kan komma att ingå i en framtida bodelning. Även om bara den ena sambon till exempel står på en lagfart kan samborna gemensamt göra en anmälan till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) om att bostaden är gemensam. En sådan anmälan måste vara skriftlig och undertecknas av båda samborna.

Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär, gifter sig eller om en av samborna dör.