Hoppa till innehåll
Min sida

Samboavtal

Genom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som ska ingå i en eventuell bodelning.

Samboegendom

I ett samboförhållande bodelas bara bostad och bohag som har skaffats för gemensam användning. Sådan egendom kallas samboegendom. Detta innebär att, för att t ex en bostadsrätt ska vara samboegendom och därför bodelas, ska den ha inköpts under eller inför ett samboförhållande.

En bostad som ett sambopar har bott i tillsammans men som köptes innan paret träffades ingår inte i en bodelning. Även bohag som inköpts inför eller under ett samboförhållande utgör samboegendom och ska bodelas. All övrig egendom, t ex pengar på banken, fritidshus och fordon räknas inte som samboegendom och ska inte bodelas.

Samboavtalet ska vara skriftligt

Ett samboavtal ska upprättas skriftligt och undertecknas av båda samborna. I avtalet kan samborna komma överens om att bodelning av samboegendom inte ska göras, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Exempel

Ibland kanske man inte vill att samboegendomen ska bodelas. Ett exempel:  A äger en bostadsrätt. Hon träffar B, de blir kära och B flyttar in i A:s bostadsrätt. Om paret separerar ska bostadsrätten då inte bodelas, eftersom den köptes innan samboförhållandet började.

Efter något år säljer A lägenheten och köper en ny bostadsrätt där hon och B flyttar in. Till köpet använde A de pengar hon fick från försäljningen av den förra lägenheten.

När paret senare separerar begär B att bostaden skall bodelas. Eftersom lägenheten köptes medan paret var sambor har B rätt till hälften av dess värde. Slutsatsen blir alltså att A förlorar en halv bostadsrätt genom sitt samboförhållande.

Det här hade kunnat undvikas om A och B i samband med köpet av den nya bostadsrätten hade skrivit ett samboavtal och avtalat att den gemensamma bostaden inte skulle bodelas.