Samboegendom

Bostad och bohag som har införskaffats för gemensam användning i ett samboförhållande. 

Detta innebär att för att till exempel en bostadsrätt ska vara samboegendom och alltså bodelasFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer vid en eventuell separation, ska den ha inköpts under eller inför ett samboförhållandePerson som lever tillsammans med en annan person, av samma eller annat kön, under äktenskapsliknande förhållanden. Läs mer. En bostad som ett sambopar har bott tillsammans i, men som köptes av någon av dem innan de träffades, ingår inte i en bodelning. Även bohag som har köpts inför eller under ett samboförhållande är samboegendom och ska bodelas.

Alla övrig egendom, såsom bankmedel, fritidshus och bil, är inte samboegendom och ska inte bodelas.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se