Hoppa till innehåll
Min Sida

Specialdomstol

Särskild domstol som dömer inom ett speciellt rättsområde som har undantagits från de allmänna domstolarnas kompetensområde.