Hoppa till innehåll
Min sida

Strandskydd

Skydd för land- och vattenområde för att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Inom strandskyddsområden finns en rad förbud enligt Miljöbalken. Där får t ex inte uppföras byggnader.