Hoppa till innehåll
Min sida

Talan

Parts begäran att domstolen ska meddela dom av visst angivet innehåll, det vill säga yrkande.

Talan kan dock avse allt som en part gör i processen. Talan väcks genom stämning, om inte annat är stadgat. Den anses väckt när en stämningsansökan kommer in till rätten, eller (om stämning inte behövs) när talan framställdes inför rätten.