Hoppa till innehåll
Min sida

Teleologisk lagtolkning

När rättstillämparen utgår från ändamålet, syftet, med en viss regel. Från latinets telos, ändamål.