Hoppa till innehåll
Min sida

Testamente

Ett förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Testamentet ska ge uttryck för testatorns yttersta vilja och kan återkallas av testatorn så länge hen lever. B

Det är bara testamenten som är upprättade enligt formkraven som är bindande. Om det finns muntliga löften kan arvingar välja att respektera dem, men de är inte skyldiga att göra det.

Testamente skiljer sig från arv eftersom det är en handling som testatorn själv har skrivit, medan arv utgår enligt den ordning som anges i Ärvdabalken.

Formkrav

De formkrav som gäller för att ett testamente ska vara giltigt är att det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen.

Bevittning

Testamentet ska bevittnas av två personer och de ska vara närvarande samtidigt. De bevittnar när testatorn skriver under testamentet och intygar att hen är kapabel att förordna om sin kvarlåtenskap. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men de ska veta om att det är ett testamente de bevittnar.

Exempel på vittnesmening

Såhär kan man t ex skriva: "Att Anders Andersson, som vi personligen känner, denna dag, vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja har förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt detsamma egenhändigt underskrivit, intygar undertecknade särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen."

Testamentsvittnen