Hoppa till innehåll
Min sida

Testamente, muntligt

Ett nödfallstestamente som upprättas muntligt inför två vittnen.

Enligt svensk rätt ska ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt: det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat.

Om en person som vill bestämma vad som ska hända med hans eller hennes kvarlåtenskap befinner sig i en situation där det inte är möjligt att upprätta ett formenligt testamente, godkänner lagen ett så kallat nödtestamenten under vissa förutsättningar. Det innebär att man muntligen kan bestämma om sin kvarlåtenskap inför två vittnen eller genom att själv skriva och underteckna en handling.

Ett muntligt testamente är giltigt bara om testatorn på grund av sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett ”vanligt” testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett testamente enligt formkraven, så gäller inte nödtestamentet längre.

Se också Nödtestamente.