Hoppa till innehåll
Min Sida

Testamentstagare, universell

En universell testamentstagares ställning liknar en arvinges. 

En universell testamentstagare är att betrakta som dödsbodelägare. I ett testamente är det möjligt att förordna om legat, vilket är ett förordnande om att en person ska få en specifik summa pengar eller en speciell sak.

Exempel

En kusin till den som gått bort ska få en matsalsmöbel. Kusinen är då en legatarie, vilket inte är samma sak som en testamentstagare.