Hoppa till innehåll
Min sida

Tingsrätt

Den första domstolen i brottmål.

Tingsrätten avgör också tvister mellan enskilda individer, till exempel familjemål och ärenden som adoptioner och bodelningar. Det finns 48 tingsrätter runtom i Sverige.

Se även Mark- och miljödomstolar.