Hoppa till innehåll
Min sida

Tredskodom

En dom som kan meddelas i dispositiva tvistemål när svaranden inte avger svaromål eller inställer sig till förhandling. Tredskodomen kan då bli i enlighet med yrkanden i stämningsansökan. Med stor sannolikhet blir det en dom till nackdel för svaranden. Tredskodom kan överklagas genom återvinning.