Umgänge

Den rätt ett barn har att få umgås med den förälder det inte bor tillsammans med.

Det är värt att notera att det är barnet som har den här rätten - inte föräldrarna. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med dem båda tillgodoses.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se