Umgängessabotage

När den förälder ett barn bor med försvårar barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor med.

Vid umgängessabotage finns det risk för att vårdnadenDen rätt och skyldighet en vårdnadshavare har att sörja för sina barns personliga omvårdnad, angelägenheter och uppfostran. Läs mer flyttas över till den andra föräldern.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se