Hoppa till innehåll
Min sida

Umgänge

Den rätt ett barn har att få umgås med den förälder det inte bor tillsammans med.

Det är värt att notera att det är barnet som har den här rätten - inte föräldrarna. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med dem båda tillgodoses.