Underårig

En person som är under 18 år.

Personen är inte myndig och har inte full rättshandlingsförmåga och hens angelägenheter sköts av en förmyndare, i regel föräldrarna.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se