Hoppa till innehåll
Min sida

Vårdnadshavare

Den eller de som har det juridiska ansvaret för ett barn.

Vårdnadshavare kan vara ena eller båda föräldrarna, eller en annan person som utses av domstol.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta beslut i viktiga frågor som gäller barnet. Det betyder inte att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Om den ena föräldern vill ha ensam vårdnad om barnet är det tingsrätten som tar beslut i den frågan.