Hoppa till innehåll
Min sida

Yttrandefrihet

Frihet för medborgare att i olika medier offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor och att lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

I Sverige har alla medborgare yttrandefrihet. Enigt yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, är utländska medborgare bosatta i Sverige likställda med svenska medborgare, om inget annat följer av lag.