Hoppa till innehåll
Min sida

Yttrandefrihet

I Sverige har alla medborgare yttrandefrihet. Enigt yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, är utländska medborgare bosatta i Sverige likställda med svenska medborgare, om inget annat följer av lag.