Attefallshuset

En husägare kontaktade sin HELP-jurist när kommunen inte ville ge startbesked för ett Attefallshus på hans tomt. Trots att det finns klara rättsfall på området motsatte sig kommunen bygget och juristen överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

Kommunen menade att huset skulle störa flera grannars utsikt då mannens egendom ligger i första raden, närmast hav och naturreservat.

Kommunen hade misskött handläggningen menade Länsstyrelsen och återvisade ärendet till kommunen. Kommunen rättade då till själva handläggningen men ändrade inte beslutet. Juristen överklagade till Länsstyrelsen igen. Länsstyrelsen inspekterade på plats och gav vår kund rätt men då överklagade både kommunen och grannarna till mark- och miljödomstolen. Även den instansen inspekterade på plats och avgjorde frågan till vår kunds fördel.

En granne överklagade mark- och miljödomstolens beslut men fick inte prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se