Den mögliga bostaden

Kundens bostad hade allvarliga fel. Hon hade påtalat felen för sin hyresvärd flera gånger utan att värden gjorde något åt dem. Till slut blev problemen så stora att kunden inte stod ut längre. Hon kopplade in sin HELP-jurist.

Ända sedan hon flyttade in flera år tidigare hade det dykt upp mögel och andra fuktproblem i flera rum.

Juristen kontaktade hyresvärden och krävde att problemen skulle åtgärdas och att hyran skulle reduceras. Värden begärde då att bostaden skulle besiktigas för att klarlägga skadorna och vem som bar ansvaret för dessa. Besiktningarna gjordes av en fuktbesiktningsman och en mikrobiolog som slog fast att fastigheten hade omfattande fukt- och mögelproblem och att problemen låg utanför kundens ansvar. Några av mögelsorterna var direkt hälsofarliga, giftiga och potentiellt cancerframkallande.

Efter det beskedet var hyresvärden villig att göra upp tvisten ekonomiskt. Han ville både kompensera kunden för de problem hon hade haft och lösa ut henne från kontraktet. Efter en del förhandlande kom de med hjälp av HELP-juristen fram till att värden skulle lösa ut kunden med 50 000 kronor och kunden fick bo hyresfritt under den 3 månader långa uppsägningstiden. Värden stod också för i princip samtliga kostnader för bostaden under uppsägningstiden.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se