Ett samägande som avslutades

Mannen ägde en fastighet tillsammans med en annan person och de två kunde inte komma överens. De var delägare genom ett gåvobrev som stadgade att de var tvungna att erbjuda sin andel till varandra innan de fick överlåta den till någon annan.

Kundens HELP-jurist hjälpte kunden med att gå igenom vad som rättsligt gäller för samägande och med att ge råd och stöd. Juristen var också den som tog diskussionerna med den andra delägaren å kundens vägnar. Efter många och långa diskussioner enades parterna om vem som skulle överta fastigheten. Juristen hjälpte då till med att upprätta korrekta överlåtelsehandlingar.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se