Högriskgraviditeten

Under sin första graviditet drabbades kvinnan av havandeskapsförgiftning. När tecken på samma åkomma visade sig vid nästa graviditet bedömde hennes läkare att hon skulle sjukskrivas på halvtid. Försäkringskassan höll inte med.

Kvinnan hade ett stressigt arbete, vilket kan förvärra symptomen i dessa fall. Läkaren menade därför att hon borde sjukskrivas på halvtid fram till förlossningen.

När Försäkringskassan nekade kvinnan sjukpenning kontaktade hon sin HELP-jurist för att få hjälp med att överklaga. Juristen begärde omprövning, men Försäkringskassan ändrade inte sitt beslut. Juristen överklagade till FörvaltningsrättenDen första domstolsinstansen för förvaltningsmål. Läs mer.

Domstolen ansåg att kvinnans riskgraviditet, med stigande blodtryck och därmed känslighet för stress, innebar att hennes arbetsförmåga var nedsatt med hälften på grund av ett sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se