Arvskifte med förhinder

Kvinnan behövde hjälp med att granska bouppteckning och förslag på arvskifte efter hennes mor. HELP-juristen hittade svårtydda poster i arvskifteshandlingen och rådde henne att inte underteckna.

Juristen begärde in underlag från den avlidnas bank som visade att kundens syster, bara några månader innan modern gick bort, hade överfört pengar till sig själv och sina barn. Systern, som var bouppgivareDen som vårdar egendomen efter någon som har avlidit, eller i övrigt bäst känner till boet. Läs mer, hade försökt dölja överföringarna för vår kund. Den jurist som systern hade anlitat för bouppteckningenDen uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen. Läs mer gav också i hemlighet systern juridiska råd om vad hon skulle säga till vår kund. När systern konfronterades med dessa uppgifter menade hon att pengarna var presenter från modern och att allt hade gått rätt till.

Mer uppgifter än så ville systern inte lämna, så HELPs jurist såg till att en boutredningsmanFysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen. Läs mer utsågs. Det visade sig vara svårt att avgöra vad som hade hänt, delvis på grund av familjeinterna bostadsaffärer som låg 25 år tillbaka i tiden. En ytterligare komplikation var att systern hade gjort av med större delen av de pengar som hon hävdade att hon fått i gåvaÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer.

Vår kund ville inte polisanmäla sin syster men fick med hjälp av sin jurist ut merparten av det arv hon beräknades ha rätt till.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se