Fel i bouppteckningen

Vår kund var testamentstagare i ett dödsbo där det tvistades och kopplade in sin HELP-jurist. Var boupptecknaren partisk?

Kunden tyckte att det var risk för att den person som gjorde bouppteckningDen uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen. Läs mer och arvskiftePrivat avtal mellan arvingar och universella testamentstagare om fördelning av en avlidens kvarlåtenskap. Läs mer var partisk eftersom denne bland annat hade givit felaktiga råd till andra dödsbodeltagare. De hade då tömt den avlidnes bostad och fört över bilar.

HELPs jurist påpekade flera fel för den som gjorde bouppteckningen. Denne korrigerade felen och den bostadsrätt man var oense om omvärderades. Vår jurist medlade även mellan sin kund och en annan av parterna, vilket ledde till att bouppteckningen slutligen kunde färdigställas och skickas till registrering.

När HELPs jurist kontrollerade dokumentet inför arvskiftet såg hon att arvet inte var korrekt uppdelat. Personen som gjort arvskiftet erkände sitt misstag och gjorde om arvskiftet enligt vår jurists korrekta beräkning.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se