Formgivarens arv

Mannen kontaktade sin HELP-jurist angående sin avlidna fasters testamente. Det hade visat sig att den person som hade hanterat fasterns ekonomi hade fått ärva hela kvarlåtenskapen.

Enligt ett tidigare testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer skulle fasterns syster ärva allt men ett nytt hade upprättats bara ett år tidigare, då fastern haft problem med både syn och hälsa. Fastern var barnlös och efterlämnade en avsevärd kvarlåtenskap då hon varit en framgångsrik formgivare. Bland annat gav hon form åt Rörstrands välkända servis Mon Amie.

HELPs jurist höll ett vittnesförhör i tingsrättenDen första domstolen i brottmål. Läs mer med ett av testamentets vittnen och stämde därefter testamentstagarenDen som ska erhålla något genom testamente.  Läs mer, för att ogiltigförklara testamentet. Under förhöret hade framkommit att testamentet inte bevittnats korrekt och därför borde ogiltigförklaras. När stämningsansökan var inlämnad medgav testamentstagaren juristens krav.

Vår kund får nu, tillsammans med övriga arvtagare, ärva sin faster i enlighet med lagen. Med det ogiltigförklarade testamentet hade ingen av dessa arvingar fått ärva.

Emelie Kardell

Jurist, föräldraledig

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se