Tryggheten i testamentet

Mannen hade varit i kontakt med sin HELP-jurist ett par år tidigare och fått hjälp med att upprätta sitt testamente. När han gick bort kontaktade familjen samma jurist för att få hjälp med att upprätta bouppteckning efter honom.

Mannen hade varit angelägen om att allt skulle vara i ordning den dag han gick bort. Hans önskan var att hans hustru skulle ärva honom men också att det arv som skulle tillfalla barnen blev deras enskilda egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer. Han var nöjd med testamentet som hans jurist hade upprättat.

Eftersom samma jurist som tidigare hade upprättat testamentet nu också förrättade bouppteckningenDen uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen. Läs mer gick den mycket smidigt. Mannens anhöriga kände stor trygghet eftersom juristen hade haft kontakt med deras make och far sedan tidigare och visste hur han ville ha det.

Istället för pappersarbete fick de nu utrymme att i lugn och ro sörja sin livskamrat och far.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se