Hoppa till innehåll
Min sida

HELP i samarbete med Chubb

Det är tyvärr inte helt självklart att du får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning av Försäkringskassan om du har drabbats av cancer. Detta kan skapa oro och stress i en redan svår tid.

Om du har fått ersättning genom Chubb Cancer- eller Barncancerförsäkring har du rätt till juridisk  rådgivning i totalt 15 timmar/år i ärenden där Försäkringskassan har avslagit ansökan om sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning. Är ditt barn försäkrat med Barncancerförsäkringen ingår dessutom juridisk rådgivning vid avslag avseende vård av allvarligt sjukt barn (vab) och skolfrågor som extra anpassningar, särskilt stöd och  åtgärdsprogram.  Om du nekas dessa ersättningar eller stöd ingår dessutom rättsskydd om två miljoner kronor för att överpröva och överklaga ärendet till förvaltningsdomstolar.

 

Om du har Chubb Cancer- eller Barncancerförsäkring och vill komma i kontakt med din HELP-jurist är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771- 985 200 eller maila info@helpforsakring.se

Du kan även logga in på vår Bank-ID skyddade portal Min Sida, och skapa ett ärende där.