Försäkringsbolag

Vi samarbetar med andra försäkringsbolag som ser affärsfördelarna med att lägga till juridiska tjänster i sina befintliga person- och sakförsäkringar. Och som liksom vi ser juristhjälp som en rättvisefråga.

Juridiska tjänster kan bli dyra på löpande räkning och långt ifrån alla har en tillräckligt stor plånbok för att kunna utnyttja rätten att få rätt. För försäkringsbolag med person- eller sakförsäkringar i sitt utbud är det därför en utmärkt idé att inkludera fullgod juridisk hjälp i försäkringarna.

 

Med fullgod hjälp menar vi tillgång till en egen jurist som ger personlig hjälp med vardagsjuridiken, som ger råd, upprättar privatjuridiska avtal, förhandlar med motpart och hanterar eventuella domstolstvister. Skyddet omfattar 15 timmars hjälp per år, eller tills ärendet är klart. Kunden har också tillgång till en BankID-skyddad portal för att själv kunna skriva enklare digitala avtal och följa sina ärenden.

 

Kostnaden täcks av en premie som blir låg tack vare det kollektiva upplägget. Ingen karenstid, inget timpris, bara god hjälp med den trassliga vardagsjuridiken från HELPs egna jurister.

 

 

Vill du knyta juristhjälp till ditt försäkringsbolags utbud?

Ring försäljningschef Rabi Can på 08-524 640 07 eller maila till rc@helpforsakring.se

 

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se