Ett samarbetssamtal kan hjälpa om ni har svårt att enas om barnen

23 mars 2017

När föräldrar separerar vill de att barnen ska få det så bra som möjligt. Även om de bägge vill barnens bästa kan åsikterna gå isär om vilken lösning som faktiskt är bäst.

Det man som föräldrar kan behöva ta ställning till är exempelvis hur barnen ska bo efter separationen. Det här kan vara jobbiga frågor att diskutera under en separation som givetvis kan vara mycket uppslitande i övrigt. De allra flesta lyckas på egen hand komma överens om vad som ska gälla men ibland kan det underlätta om man tar hjälp av någon oberoende person för att diskutera dessa frågor.

Vänd dig till familjerätten

Alla föräldrar har möjlighet att vända sig till sin kommun och familjerätten där. Familjerätten hjälper till med att ordna samarbetssamtal mellan föräldrar. Vid samtalen träffas man tillsammans med personal från familjerätten för att prata kring just de frågor som man själv och den andra föräldern är oense om. Familjerätten har dock ingen beslutanderätt och kan exempelvis inte bestämma hur barnen ska bo, om det är det som föräldrarna inte kan komma överens om.

Om ärendet går till domstol

Om föräldrar är väldigt oense, eller om det av andra skäl inte är möjligt att lösa frågor kring barnen med hjälp av familjerätten, får man istället vända sig till domstolenBestår av tre instanser: tingsrätterDen första domstolen i brottmål. Läs mer, hovrätterDen som inte är nöjd med tingsrättens avgörande kan i de flesta fall överklaga till hovrätten. Läs mer och Högsta domstolenDen som inte är nöjd med vare sig tingsrättens eller hovrättens avgörande, kan överklaga till Högsta domstolen, som är den sista instansen. Läs mer. Läs mer. Det som domstolen bland annat kan ta ställning till är vem som ska ha vårdnaden om barnen, alltså vem som ska ha den juridiska bestämmanderätten över barnen. VårdnadenDen rätt och skyldighet en vårdnadshavare har att sörja för sina barns personliga omvårdnad, angelägenheter och uppfostran. Läs mer kan tillfalla antingen den ena föräldern eller båda föräldrarna gemensamt. Domstolen kan också ta ställning till hos vem barnen huvudsakligen ska bo och hur mycket de ska träffa den förälder som de inte bor tillsammans med.

Vill du veta hur en process i domstolen går till finns det beskrivet i "Vårdnadstvister – så går en domstolsprocess till".

Är du kund hos oss och har svårt att komma överens med ditt ex om barnen? Välkommen att kontakta HELP så får du hjälp av våra jurister - det ingår kostnadsfritt i din försäkring.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se