Hoppa till innehåll
Min sida

Går det att göra sina barn arvlösa?

Om du inte har några bröstarvingar (barn eller barnbarn) har du väldigt fria tyglar att i ett testamente bestämma vem som ska ärva dig i framtiden. Men hur ser det ut för dig som har barn?

De ärver dig om inget testamente finns

Inledningsvis ska sägas att bröstarvingar tillhör den första arvsklassen vilket innebär att det är de som enligt huvudregeln har rätt att ärva det deras förälder lämnat efter sig. Ett undantag till denna regel är om arvlåtaren är gift och har gemensamma bröstarvingar med den efterlevande maken. I denna situation har de gemensamma bröstarvingarna rätt till arv först när båda föräldrarna gått bort.

Detta gör ett testamente

Genom att skriva testamente har en förälder möjlighet att begränsa det arv som i framtiden ska tillfalla dennes barn. Som förälder har du dock inte rätt att helt fritt bestämma vem som ska ärva dig i framtiden. Detta eftersom ens barn har en lagstadgad rätt till sin s.k. laglott den dag deras förälder går bort. Laglotten är hälften av barnets arvslott, alltså vad barnet skulle ärva om det inte funnits ett testamente. Med andra ord kan du i ett testamente begränsa barnets rätt att ärva till hälften.

Om det i ett testamente skrivs att bröstarvingen ska göras arvlös kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet och kommer då ha rätt till sin laglott. Bröstarvingen har sex månader på sig att begära jämkning av testamentet från det att bröstarvingen tagit del av testamentet. Om inte bröstarvingen begär jämkning av testamentet inom denna period kommer testamentet bli gällande.

Begära sin laglott

Sammanfattningsvis är det möjligt att i testamente begränsa det arv som enligt utgångspunkten ska gå till ens barn men barnet kommer däremot ha rätt att begära ut sin laglott.

Är du kund hos HELP Försäkring och är intresserad av hjälp med att upprätta testamente är du varmt välkommen att kontakta oss.

Frågor och svar om arv

Som bröstarvingar räknas i första hand ens barn. Om ens barn har avlidit och lämnar efter sig egna barn räknas i stället de som bröstarvingar.

Om du är gift kommer din make/maka ha rätt att ärva allt du lämnar dig under förutsättning att du inte har några bröstarvingar eller om du bara har gemensamma bröstarvingar med din make/maka. Om du däremot har bröstarvingar från tidigare förhållande har de rätt att ärva dig när du avlider.

Som sambor är utgångspunkten att man inte ärver varandra, oavsett om man har bröstarvingar eller inte. Om du vill att din sambo ska ärva dig när du avlider krävs det därför att du skriver ett testamente.

Juridisk ordbok