Testamentstagare

Den som ska erhålla något genom testamente. 

Testamentstagare kan vara av olika slag. Vissa kan inta en ställning som liknar en arvingesEn person som enligt lag ärver en person som har avlidit. Läs mer, det vill säga få en viss andel av kvarlåtenskapen. Personen kallas då universell testamentstagareTestamentstagare som har satts i en arvinges ställe och som får hela kvarlåtenskapen efter en person som har gått bort, eller som får en viss andel eller ett överskott av kvarlåtenskapen. Läs mer. Om en person endast ska få en specifik sak kallas denne för legatarieDen som får en speciell förmån genom testamente. Läs mer. Det som legatarien får kallas legatSärskild förmån som är given i ett testamente. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se