Hoppa till innehåll
Min sida

Bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

En förteckning av en avlidens persons tillgångar och skulder på dödsdagen som ska ligga till grund för ett arvskifte. Bouppteckningen visar även vem eller vilka som har rätt att företräda dödsboet. En bouppteckning ska upprättas tre månader från dödsfallet och skickas in en månad från upprättandet till Skatteverket för att registreras.

Måste det upprättas en bouppteckning?

Om en avlidens tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnaden och andra utgifter i samband med dödsfallet och utgör inte tillgångarna fast egendom eller tomträtt behöver inte en bouppteckning upprättas. Dödsboet kan då vända sig till kommunen där den avlidne bodde för att få hjälp med en så kallad dödsboanmälan.

Vad är en bouppteckning?

Någon gång i livet drabbas vi av att någon i vår närhet går bort. Mitt i en omtumlande tid där begravning ska planeras, samtidigt som sorgen efter den vi mist bearbetas, finns det också en del skyldigheter enligt lag. Att upprätta en bouppteckning efter den avlidna är en sådan skyldighet.